På svenska  In English
Priser i: Information om köp

 

Nedanstående gäller vid försäljning från PL Eldfast AB till slutanvändare.
När Du och näringsidkaren inte träffas personligen gäller distans- och
hemförsäljningslagen utöver konsumentköplagen.Pris och betalning

Alla priser som anges på webbshopen är inklusive moms.
Vi ingår inte avtal med personer under 18 år.

Äganderätten för levererade varor kvarligger hos PL Eldfast AB  fram till
dess att full betalning är erlagd. 


Klarna faktura

Handla nu - betala efter leverans!

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.    

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

En aviavgift om 11.9 kr per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.    

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. reavaror, beställningsvaror och    specialtillverkade   varor.    
Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på                  08- 120 120 10

Klarna konto

Delbetala från 50 kr/mån!

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.    

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.    

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.    

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120

Faktura

Gäller endast för företag. Betalningsvillkor  Förskottsfaktura
Faktureringsavgift på 50 kr inklusive moms tillkommer.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning via Bankgiro 5128-8108.
Du får betalningsuppgifter i samband med att du genomför ett köp, både på skärmen innan du accepterar ordern, samt via e-post. Väljer du förskottsbetalning via Bankgiro ser vi betalningen på vårt konto dagen efter insättningen, och varorna skickas då omgående (förutsätter att varan finns i lager).

Leverans

Vi använder olika fraktbolag beroende på varan och leveransadress.

Fraktpriser från 129 kr.
Fraktfritt för köp över 15 000 kr (gäller leveranser till Sverige och ej skrymmande varor).
Frakten på skrymmande och tunga paket kan bli dyrare.
Antingen anges detta i varubeskrivningen eller så informerar vi er innan vi skickar en sådan leverans om exakt fraktpris.
Varorna levereras till närmaste fraktbolagets utlämningsställe.
I det fall varor skall lösas ut av kunden men ej görs debiteras köparen faktiska kostnader + 200 kr.
Som kund svarar Du alltid för avemballering och installation samt avinstallation och emballering.

När godset ankommer skall det inspekteras och om det finns uppenbara skador
på emballaget skall detta noteras på fraktsedel och kontakt skall tas med oss
omgående. Görs ingen notering på fraktsedel om synlig skada eller brist kan PL
Eldfast AB ej ersätta kunden. Om en produkt efter avemballering skulle visa sig
uppenbart trasig måste detta påtalas snarast möjligt efter erhållen leverans för
att reklamation skall anses giltig.


Ångerrätt

Ångerrätt gäller under 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. Det
gäller från den dag Du erhållit varan. En förutsättning är att Du hållit varan i
lika gott skick som när Du fick den, dvs varan får ej användas! Du har dock rätt
att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den.
Naturligtvis ska Du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning
än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att Du är vårdslös
förlorar Du ångerrätten.


Kunden får enligt distans- och hemförsäljningslagen själv stå för
returkostnaderna när en vara återsänds pga. ångrat köp. Om en vara skadas under
återtransport till följd av otillräcklig emballering så debiteras Du som kund
motsvarande den värdeförlust skadan innebär.


Ångerrätten för varor gäller bl.a inte :

 • måttbeställda varor
 • varor som snabbt kan försämras eller föråldras

Om Du vill ångra ett distansköp och Du har rätt till det skall detta ske via
e-post till info@pleldfast.se  alternativt via
brev till PL Eldfast AB  Industrivägen 10 96168 Boden.


Garanti och reklamation


Det är alltid frivilligt för en säljare att lämna garantier. Utöver garanti
så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett
ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel
eller något annat fel som varan hade innan kunden fick den. Du som kund skall
höra av Dig inom rimlig tid efter upptäckt fel. Vid giltig reklamation står PL
Eldfast för samtliga frakter, vid övrig garanti endast för returfrakten till Dig
som kund.


Garanti för BIOMODUL-skorstenar är 20 år och gäller för delar som är i
kontakt med rökgaser, där vi om genomfrätning sker lämnar utbytesenhet utan
kostnad. Garanti gäller endast om eldstadens eldningsinstruktioner följts och ej
vid spannmålseldning.


Garanti för övriga skorstenar (ej BIOMODUL), kaminer och övriga produkter kan
skilja sig åt beroende på tillverkare. För alla kaminer/brännare är det minst
två år, med undantag för brännkopp, tändelement, tätningslister och glasruta.
Även dessa garantier gäller givetvis enbart om eldstadens eldningsinstruktioner
följts. Rätt bränsle skall användas. För braskaminer innebär detta t.ex. att ved
skall vara väl torkad. Ved som huggits efter att saven börjat stiga i trädet
under våren får inte användas kommande vinter utan behöver då lagras till nästa
eldningssäsong, om inte särskild torkning skett av veden.


Om en produkt som skickats tillbaka inte visar sig defekt debiteras Du som
kund för transporten, även om produkten skickats inom garantitiden. Om
handhavandefel eller t.ex. otillräcklig rengöring konstateras debiteras
undersökning och dokumentation med 460 kr exkl. moms per timme.

Begränsningar

Förbrukningskomponenter omfattas inte garantin. For utbytta delar gäller garantin under återstaendedelen av den garantitid som räknas från produktens inköpsdag.Förbrukningskomponenternas garantitider är två år.

Garantitid 1 år gäller för.

- Tändelement
- Packningar
- Styrenhet Megatherm

Undantag

Garantin tacker inte delar som blivit defekta pa grund av oförsiktig eller felaktig hantering, genombristande underhåll eller genom att installationen inte utforts i enlighet med leverantörensföreskrifter. Leverantören avsäger sig allt ansvar for skador som orsakats direkt eller indirekt av personer, djur eller föremål pa grund av att föreskrifterna i installationsanvisningoch drift- och skötselanvisning inte har följts. Det gäller särskilt de varningsanvisningarsom angivits för installation samt drift och underhåll av utrustningen.
Leverantören handlägger eventuell reklamation pa kortast möjliga tid. Anspråk på ersättningför den tid produkten inte har kunnat användas godtas inte.
Garantin omfattar inte skada på grund av transport och/eller hantering. Garantin gäller inteom skada har orsakats av otillåtna ingrepp i utrustningen, atmosfäriska störningar, naturkatastrofer,åska, eldsvåda, störningar i el system och bristande eller felaktigt underhåll.

 

Reservationer

Vi reserverar oss  för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.


Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför PL Eldfast ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att PL Eldfast AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Service

Produkter som behöver åtgärdas kan ofta åtgärdas på plats av PL Eldfast eller
lämplig återförsäljare, mot ersättning (om inte garanti med på platsen-service
gäller). Om inte får produkten tas till antingen återförsäljare eller till PL
Eldfast för att åtgärdas. Skickas produkten till PL Eldfast för service utanför
garantin svarar kunden för transporten i båda riktningar.

Inställningar och rengöring skall kunden själv svara för då varje
installation och driftsmiljö kan innebära att en egen inställning behöver göras.
Även byte av pelletskvalitet (i det fall produkten är en pelletskamin eller
pelletsbrännare) kan innebära att vissa justeringar behöver göras.


PL Eldfast AB 
Industrivägen 10 K
96168 Boden
Telefontider: 08.00 - 17.00 måndag-fredag
0921-10085
Tel: +46(0)705547555     (Biovärmeprodukter)

Vårt orgnr: 556632-4249

Nyheter & Erbjudanden